گردهمائی نگاهی به طبيعت ايران

پتانسیل طبیعت ایران در مستندسازی عکاسی در طبیعت

#گردهمائی نگاهی به طبيعت ايران
🗓 سه شنبه 21 آذر
🎓 #دانشگاه_خواجه_نصیر
🌐 ثبت  نام :https://evnd.co/3aHFP