شهریه دانشگاه‌های غیر انتفاعی در ایام کرونا

نظام آموزش عالی‌ کشور با شیوع ویروس کرونا دچار تحول و دگرگونی عظیمی شده و با وجود مشکلات و چالش‌های پیاده‌سازی آموزش غیرحضوری اکنون پس از گذشت چهار نیم‌سال تحصیل ...

17 مرداد 1400 - 17:11

جایگاه قابل قبول دانشکده هنر و معماری در حوزه کارآفرینی

دانش آموختگان دانشکده هنر و معماری در کارآفرینی و تولیدات هنری جایگاه قابل قبولی در سطح ملی و بین المللی دارند.

12 مرداد 1400 - 16:35

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس