رونمایی از کتاب حسین طاهرزاده بهزاد تبریزی

مراسم رونمایی از کتاب حسین طاهرزاده‌ بهزاد تبریزی (1341-1266ش)،اثر علی اصغر میرزایی مهر_عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری_،در فرهنگستان هنر برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه علم و فرهنگ،کتاب حسین طاهرزاده بهزاد تبریزی_ هنرمند نگارگر،طراح و مرمتگر آثار هنری_، نوشته علی‌اصغر میرزایی‌مهر، عضو هیات‌علمی این دانشگاه در راستای مطالعه تحولات یکصدساله اخیر هنر معاصر ایران و برگزاری همایش یکصد سال نگارگری معاصر ایران توسط مؤسسه متن وابسته به فرهنگستان هنر منتشر شده است.

در مراسم رونمایی این اثر ارزشمند، که مدیریت نشست آن را ناهید عبدی،_عضو هیئت‌علمی پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر_،بر عهده داشت، محمدمهدی اخوی یان_رییس دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم وفرهنگ، عبدالمجید شریف‌زاده،جوادعلی محمدی‌اردکانی و مهدی مکی‌نژاد نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.

این مراسم در فرهنگستان هنر،با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و مؤسسه متن برگزارگردید.