پخش زنده جشن معارفه نو دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

جشن معارفه نو دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ امروز شنبه 17 مهر ماه 1400 ساعت 13 به صورت مجاری برگزار خواهد شد.

لینک‌های حضور در جشن معارفه 1400