محلی برای آشتی هنر دانشگاهيان با صنعت

سیناپرس: در نمایشگاه طراحی پارچه نقش قماش که در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد، فارغ التحصیلان رشته طراحی پارچه و لباس اين دانشگاه مهارت های خود را در قالب طرح ه ...

18 بهمن 1396 - 10:46

سازو کار دانشگاه ها برای امتیاز به مقالات نیازمند بازنگری است

دکتر جواد علیمحمدی اردکانی، دانش آموخته دکترای پژوهش هنر با گرایش نقاشی و استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ، به عنوان پژوهشگر برتر بخش اعضای هیات عل ...

27 آذر 1396 - 19:45

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس